Địa chỉ quán cà phê COFFEECELL

Almaty
st. Đại lộ Gagarin, 10
+7 (727) 220-68-36
thứ 2-thứ 6, từ 10:00 đến 19:00
Khuyến mại!
Tất cả các nhân viên văn phòng chưa thử sản phẩm của chúng tôi, có thể đặt 10 cốc miễn phí!