Địa chỉ quán cà phê COFFEECELL

Tashkent
st. Mukimi, 21
+998 712 317214
thứ 2-thứ 6, từ 09:00 đến 21:00
thứ 7 - CN, từ 10:00 đến 22:00
Khuyến mại!
Tất cả các nhân viên văn phòng chưa thử sản phẩm của chúng tôi, có thể đặt 10 cốc miễn phí!